Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy IKAN-CUPANG.PL, dostępny pod adresem internetowym https://ikan-cupang.pl, prowadzony jest przez Michała Kordowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ALLINCLUSIVE MICHAŁ KORDOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 851-224-26-67, mającej swoją siedzibę przy ul. Świętego Ducha 5/9, 70-205 Szczecin.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Kontakt

 1. Adres firmy Sprzedawcy: ul. Świętego Ducha 5/9, 70-205 Szczecin
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ikan-cupang.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 600-208-888
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy <NALEŻY UZUPEŁNIĆ>

  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). <SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ>
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4
Zakładanie konta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu w celu określenia miejsca dostawy produktu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§ 5
Metody płatności i dostawy

 1. Jedyną metodą płatności jest przelew bankowy na numer rachunku bankowego Sprzedawcy: <NALEŻY UZUPEŁNIĆ>
  Dane do płatności:
  <UZUPEŁNIĆ>
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska,
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Świętego Ducha 5/9, 70-205 Szczecin <SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ>
 3. Po skompletowaniu zamówienia, Konsument otrzyma niezwłocznie informację za pośrednictwem strony internetowej, maila lub telefonu.
 4. Zamówienie zostanie wysłane jedynie po otrzymaniu przelewu lub potwierdzenia wysłania przelewu, które należy przesłać na adres kontakt@ikan-cupang.pl (tytuł wiadomości to numer zamówienia znajdujący się na stronie).<SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ>
 5. Po odebraniu paczki przez Kuriera Konsument otrzymuje numer przesyłki od Sprzedawcy.
 6. Wysyłka realizowana jest jedynie na terenie Polski <SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ>

§ 6
Zwroty i reklamacje <SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ>

 1. Reklamacja przysługuje Konsumentowi podczas gdy otrzyma on nieżywą rybę i zostanie ona pozytywnie rozpatrzona przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku otrzymania nieżywej ryby, należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę i przesłać na adres reklamacje@ikan-cupang.pl odpowiednie dowody dokumentujące powód reklamacji (minimum 30 sekundowy film lub dokładne zdjęcia).
 3. Sprzedający ma 5 dni roboczych na określenie zasadności reklamacji.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument otrzyma informację o formie rozwiązania reklamacji. Należą do nich:
  • zwrot kosztów zakupu ryby (zwrotowi nie podlega opłata za dostawę), w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę
  • wysyłka nowej ryby (koszty dostawy pokrywa Konsument)
 5. W momencie otwarcia worka w którym znajduje się ryba, Konsument traci prawo do zgłoszenia reklamacji.